Citáty filozofov
Odpoveď a závery vyplývajúce z danej odpovede:

Niekto - kreacionizmus    
Ak život vznikol náhodou, tak potom náš život – a vlastne ani celý vesmír – nemá zmysel. Ak by evolučná teória bola pravdivá, život by nemal žiaden trvalý zmysel. Na druhej strane, ak bol život stvorený, potom existujú uspokojujúce odpovede na to, aký je zmysel života a čo nás čaká v budúcnosti. Na zamyslenie: Aký vplyv bude mať na tvoj život to, keď zistíš, čo je pravda – či evolúcia alebo stvorenie?
O


Zdroj: https://www.jw.org/sk/ucenie-biblie/mladi/pytaju-sa/stvorenie-evolucia-2-cast/
Vaše tipy na citáty alebo vaše odpovede zasielajte na efilozof@centrum.sk