Citáty filozofov
Odpoveď a závery vyplývajúce z danej odpovede:

Pierre Teilhard de Chardin    
Na oblohe ľudstva, všetkými cestami myslenia a konania nezadržateľne stúpa evolutivný Boh smerovania kupredu - na prvý pohľad protikladný transcendentnému Bohu smerovania nahor, ktorého nám predkladá v adorácii kresťanstvo.
O


Zdroj: Pierre Teilhard de Chardin, citovaný v Úvod k Pierre Teilhard de Chardin: Jak Veřím (výber z jeho diela) s.13
Vaše tipy na citáty alebo vaše odpovede zasielajte na efilozof@centrum.sk