Citáty filozofov
Odpoveď a závery vyplývajúce z danej odpovede:

Niekto - kreacionizmus    
Ak na evolúciu nemajú jednotný názor vedci – a to sú odborníci –, prečo by si o tejto teórii nemohol pochybovať ty? (Žalm 10:4) Zlý vo svojej povýšenosti nič neskúma,všetky jeho myšlienky sú: Niet Boha.
O


Zdroj: https://www.jw.org/sk/ucenie-biblie/mladi/pytaju-sa/stvorenie-evolucia-2-cast/
Vaše tipy na citáty alebo vaše odpovede zasielajte na efilozof@centrum.sk