Citáty filozofov
Odpoveď a závery vyplývajúce z danej odpovede:

Pierre Teilhard de Chardin    
Verím, že vesmír je evolúcia
Verím, že evolúcia smeruje k duchu
Verím, že duch (v človeku ) sa dovršuje v osobnom
Verím, že najvyšší stupeň osobného je kozmický Kristus
O


Zdroj: Pierre Teilhard de Chardin, citovaný v Úvod k Pierre Teilhard de Chardin: Jak Veřím (výber z jeho diela) s.19
Vaše tipy na citáty alebo vaše odpovede zasielajte na efilozof@centrum.sk