Citáty filozofov
Odpoveď a závery vyplývajúce z danej odpovede:

Niekto    
Ľudia majú vlastnosti, ktoré vôbec nie sú nutné na prežitie. Staráme sa o chorých a pomáhame tým, ktorí to nemajú v živote ľahké. Prečo by sme to robili, ak by bola pravdivá teória evolúcie, ktorá je postavená na prežití najschopnejšieho?
O


Zdroj: https://www.jw.org/sk/ucenie-biblie/mladi/pytaju-sa/stvorenie-evolucia-2-cast/
Vaše tipy na citáty alebo vaše odpovede zasielajte na efilozof@centrum.sk