Citáty filozofov

Odpoveď a závery vyplývajúce z danej odpovede:

Niekto    
Georg Wilhelm Friedrich Hegela inšpirovala francúzska revolúcia. Jej princípy - Sloboda, Rovnosť, Bratstvo sa v jeho filozofii nachádzajú. Princíp slobody sa môže v dejinách ľudstva uskutočniť iba keď sa vzájomne uznáme za rovnocenných a toto uznanie za rovnocenných bude len vtedy trvácne ak si budeme vedomí spoločenstva - bratstva ľudí.
O

Odpoveď a jej predpoklady ( argumenty pre a proti nej ):

Niekto    
Georg Wilhelm Friedrich Hegela inšpirovala francúzska revolúcia. Jej princípy - Sloboda, Rovnosť, Bratstvo sa v jeho filozofii nachádzajú. Princíp slobody sa môže v dejinách ľudstva uskutočniť iba keď sa vzájomne uznáme za rovnocenných a toto uznanie za rovnocenných bude len vtedy trvácne ak si budeme vedomí spoločenstva - bratstva ľudí.
O
O
----

Zdroj: youtube - Sternstunde Philosophie - Hegel wirkt bis heute
Vaše tipy na citáty alebo vaše odpovede zasielajte na efilozof@centrum.sk