Citáty filozofov
Odpoveď a závery vyplývajúce z danej odpovede:

Niekto - demokracia    
Odlišnosti demokracie od teokracie (založenej na islamu) - 1. Ústava a zákony sú nadradené náboženstvu. 2. Rovnoprávnosť mužov a žien. 3. Sloboda slova - ak sa vám niečo nepáči, chodťe na súd.
O


Zdroj: youtube - Sternstunde Philosophie
Vaše tipy na citáty alebo vaše odpovede zasielajte na efilozof@centrum.sk