Citáty filozofov
Odpoveď a závery vyplývajúce z danej odpovede:

Niekto : Bezpodmienečný základný príjem umožňuje človeku rozvíjať sa tak, ako si to sám predstavuje, (vrátane práce, ktorú chce robiť dobrovoľne, hoci práce neplatenej, v domácnosti, s deťmi a pod.) - alebo sa aj nerozvíjať. Rozširuje teda pojem slobody v zmysle skutočnejšej a konkrétnejšej zodpovednosti za svoj vlastný život; a zároveň umožňuje spoločnosť nezaloženú na strachu (akou dnešná spoločnosť je, aj keď vo veľmi slabom odtieni oproti extrémnosti napríklad vojnového stavu).
--------
----


Zdroj: http://www.zakladnyprijem.estranky.sk/
Vaše tipy na citáty alebo vaše odpovede zasielajte na efilozof@centrum.sk