Citáty filozofov
Odpoveď a závery vyplývajúce z danej odpovede:

Niekto    
Bezpodmienečný základný príjem je suma peňazí - kultúrne minimum,ktorá by bola vyplácaná každému bez podmienok....
O

Odpoveď a jej predpoklady ( argumenty pre a proti nej ):

Niekto    
Bezpodmienečný základný príjem je suma peňazí - kultúrne minimum,ktorá by bola vyplácaná každému bez podmienok....
O
O
----------------

Zdroj: http://www.zakladnyprijem.estranky.sk/
Vaše tipy na citáty alebo vaše odpovede zasielajte na efilozof@centrum.sk