Citáty filozofov
Odpoveď a závery vyplývajúce z danej odpovede:

Niekto : Bezpodmienečný základný príjem snahou o ľudskejšiu spoločnosť, v ktorej nie sú ľudia nútení pracovať (v zmysle robiť čokoľvek, hlavne že za peniaze) pod hrozbou existenčnej núdze.
--------
----


Zdroj: http://www.zakladnyprijem.estranky.sk/
Vaše tipy na citáty alebo vaše odpovede zasielajte na efilozof@centrum.sk