Citáty filozofov
Odpoveď a závery vyplývajúce z danej odpovede:

Niekto : Bezpodmienečný základný príjem je jedna z reálnych možností riešenia finančnej krízy. Hospodárstvo je totiž v kríze najmä vtedy, ak ľudia prestávajú kupovať...(resp. nemajú za čo).
--------
----


Zdroj: http://www.zakladnyprijem.estranky.sk/
Vaše tipy na citáty alebo vaše odpovede zasielajte na efilozof@centrum.sk