Citáty filozofov
Odpoveď a závery vyplývajúce z danej odpovede:

Lao-c : Ak dôjde k upusteniu od velkého Tao, objaví sa morálka a právo
--------
----


Zdroj: Lao-c - Tao-te-ťing, CAD PRESS 2003 , Bratislava , s.55
Vaše tipy na citáty alebo vaše odpovede zasielajte na efilozof@centrum.sk