Citáty filozofov

Odpoveď a závery vyplývajúce z danej odpovede:

Niekto    
Čuang-c’ zdieľa Lao-c -eho opovržlivé stanovisko k podrobnej konfuciánskej mravnej náuke, ktorá podľa neho predstavuje výraz straty pôvodnej cnostnej podstaty.
O

Odpoveď a jej predpoklady ( argumenty pre a proti nej ):

Niekto    
Čuang-c’ zdieľa Lao-c -eho opovržlivé stanovisko k podrobnej konfuciánskej mravnej náuke, ktorá podľa neho predstavuje výraz straty pôvodnej cnostnej podstaty.
O
O
--------

Zdroj: Peter Kunzmann Encyklopedický atlas filozofie s. 25
Vaše tipy na citáty alebo vaše odpovede zasielajte na efilozof@centrum.sk