Citáty filozofov
Odpoveď a závery vyplývajúce z danej odpovede:

John Rawls    
Druhou zásadou na ktorej by sa nezaujate všetci zhodli je rovnosť príležitostí stať sa kýmkoľvek,. napr. doktorom, podnikateľom, politikom..., ak to človek chce. Napr. nemali by byť niektoré role v spoločnosti vyhradené iba mužom.
O

Vaše tipy na citáty alebo vaše odpovede zasielajte na efilozof@centrum.sk