John Rawls

predchádzajúci filozof      nasledujúci filozof


John Rawls

Pozri tiež: Jeho východiská a závery

1921 až 2002

?


Filozofická škola: demokracia


Diela : Theory of Justice (1971)

Povedali o ňom

Niekto : Robert Nozickova kniha : Anarchy, State and Utopia je polemikou voči John Rawlsovej teórii spravodlivosti a vznikla v reakcii na ňu. >>

Niekto : John Rawls je v súčastných filozofických pojednaniach o politike a politickej teórii často dávaný do kontrastu s Friedrichom Nietzschem. Tento kontrast je často vyjadrený frázami ako "Nietzscheho realizmus vs. Rawlsov moralizmus", ktoré vyjadrujú to, že Nietzsche nám dáva vedieť o reálnej politike ako vôli k moci, o jej krutosti, túžbe ľudí dominovať jeden nad druhým a dáva do pozornosti veci, ktoré nechceme vidieť; Rawls naproti tomu začína a končí morálnymi otázkami a snaží sa založiť spravodlivosť na tom najlepšom v nás, snaží sa urobiť politiku lepšou ako je. Friedrich Nietzsche naproti tomu chce aby sme videli politiku takú aká naozaj v skutočnosti je. >>

Niekto : John Rawls je často označovaný za filozofa zo slonovinovej veže, odtrhnutého od reálnej politiky. Svoju profesionálnu kariéru strávil na Hardvarde a jeho pohľad je určitým pohľadom z pohodlnej kancelárie na severovýchode USA...Táto charakteristika je však trochu nefér, Rawls nie je filozofom zo slonovinovej veže. Bojoval v druhej svetovej vojne v Pacifiku a vie o krutosti a videl veci, ktoré Nietzsche nevidel. A keď sa vrátil, jeho základná otázka nebola, "čo je spravodlivosť?", ku ktorej prišiel len neskôr, ale otázka "Za čo sme to vlastne bojovali?", "Bolo hodnotné bojovať za náš spôsob života, organizovania politického života?"..... >>

Niekto : John Rawls si myslí, že je niečo medzi utilitarizmom (pokladajúcim ľudí občas za za prostriedky a nie ciele) a intuitivizmom (v prípade ktorého môžu prevládať predsudky) čo dokáže vyriešiť otázku spravodlivosti a to je tradícia spoločenskej zmluvy, ktorá zahrňuje filozofov ako Jean Jacques Rousseau, Thomas Hobbes. tradícia spoločenskej zmluv hľadá taký stav spoločnosti, na ktorom by sa ľudia zhodli, pod čo by sa podpísali. >>

predchádzajúci filozof      nasledujúci filozof


Vaše tipy na citáty alebo vaše odpovede zasielajte na efilozof@centrum.sk