John Rawls

predchádzajúci filozof      nasledujúci filozof


John Rawls

Pozri tiež: Jeho východiská a závery

1921 až 2002

?


Filozofická škola: demokracia


Diela : Theory of Justice (1971)

Vaše tipy na citáty alebo vaše odpovede zasielajte na efilozof@centrum.sk