Citáty filozofov
Odpoveď a závery vyplývajúce z danej odpovede:

John Rawls    
Treťou zásadou na ktorej by sa nezaujate všetci zhodli je že inštitúcie v spoločnosti by mali pracovať ku prospechu všetkých, t.j. každý človek by mal byť cieľom a nikto prostriedkom, nikoho prospech by nemali byť obetovaný pre prospech druhého, alebo pre prospech celku. Najslabší by mal mať v inštitúciach rovnakú oporu ako najmocnejší. To nie je zásada socialistická, redistributívna čo sa týka majetku, ale zásada liberálna.
O

Odpoveď a jej predpoklady ( argumenty pre a proti nej ):

John Rawls    
Treťou zásadou na ktorej by sa nezaujate všetci zhodli je že inštitúcie v spoločnosti by mali pracovať ku prospechu všetkých, t.j. každý človek by mal byť cieľom a nikto prostriedkom, nikoho prospech by nemali byť obetovaný pre prospech druhého, alebo pre prospech celku. Najslabší by mal mať v inštitúciach rovnakú oporu ako najmocnejší. To nie je zásada socialistická, redistributívna čo sa týka majetku, ale zásada liberálna.
O
O
----

Zdroj: parafráza Podcast Talkink Politics: HISTORY OF IDEAS : Rawls on Justice
Vaše tipy na citáty alebo vaše odpovede zasielajte na efilozof@centrum.sk