Thomas Kuhn

predchádzajúci filozof      nasledujúci filozof


Thomas Kuhn

Pozri tiež: Jeho východiská a závery

1922 až 1996

filozofia vedy, antikumulativizmus


Filozofická škola: filozofia vedy antikumulativizmus


Diela :

Vaše tipy na citáty alebo vaše odpovede zasielajte na efilozof@centrum.sk