Peter Frederick Strawson

predchádzajúci filozof      nasledujúci filozof


Peter Frederick Strawson

Pozri tiež: Jeho východiská a závery

1919 až 2006

bol anglický filozof, predstaviteľ oxfordskej školy lingvistickej filozofie. analytická filozofia


Filozofická škola: analytická filozofia


Diela : Introduction to Logical Theory (1952)
Individuals (1959)

Vaše tipy na citáty alebo vaše odpovede zasielajte na efilozof@centrum.sk