Citáty filozofov

Odpoveď a závery vyplývajúce z danej odpovede:

Niekto    
Robert Nozickova kniha : Anarchy, State and Utopia je polemikou voči John Rawlsovej teórii spravodlivosti a vznikla v reakcii na ňu.
O


Zdroj: Podcast Talking Politics: HISTORY OF IDEAS : Nozick on Utopia
Vaše tipy na citáty alebo vaše odpovede zasielajte na efilozof@centrum.sk