Citáty filozofov
Odpoveď a závery vyplývajúce z danej odpovede:

Georg Wilhelm Friedrich Hegel    
Ľud sám o sebe nie je ničím, predstavuje iba beztvarú masu. Reálny je len ako sformovaný, organizovaný, členený celok, teda len v štáte a prostredníctvom štátu.
O


Zdroj: L. Major a M. Sobotka - G.W.F.Hegel , Mír, Praha, 1979 s. 89-90
Vaše tipy na citáty alebo vaše odpovede zasielajte na efilozof@centrum.sk