Citáty filozofov
Odpoveď a závery vyplývajúce z danej odpovede:

Herbert Spencer    
Kontrast medzi industriálnou spoločnosťou a spoločnosťou ktorá sa pravdepodobne ešte len z nej vyvinie sa bude vyznačovať zmenou viery, že život je na to, aby sme pracovali, na vieru, že pracujeme, aby sme žili.
O


Zdroj: parafráza Herbert Spencer: Principles of Sociology. In W.Durrant : The Story of philosophy s.381
Vaše tipy na citáty alebo vaše odpovede zasielajte na efilozof@centrum.sk