Citáty filozofov
Odpoveď a závery vyplývajúce z danej odpovede:

John Adolphus Etzler    
...svoj život bude žiť v neustálej radosti a blaženosti, akú doteraz nik nepoznal, ľudstvo sa oslobodí od takmer všetkého trápenia, čo ho sužuje - pravda okrem smrti, no i tú bude vedieť oddialiť tak že nám to dnes príde nepredstaviteľné a nakoniec ju zbaví všetkého utrpenia.
O


Zdroj: Etzler :Raj v dosahu všetkých ľudí
Vaše tipy na citáty alebo vaše odpovede zasielajte na efilozof@centrum.sk