Citáty filozofov
Odpoveď a závery vyplývajúce z danej odpovede:

John Stuart Mill : Sloboda jednotlivca musi byt obmedzena do takej miery, aby nepristupne neobtazoval druhych.
--------
----

Odpoveď a jej predpoklady ( argumenty pre a proti nej ):

John Stuart Mill    
Sloboda jednotlivca musi byt obmedzena do takej miery, aby nepristupne neobtazoval druhych.
O
O
----

Zdroj: bez zdroja
Vaše tipy na citáty alebo vaše odpovede zasielajte na efilozof@centrum.sk