Citáty filozofov
Odpoveď a závery vyplývajúce z danej odpovede:

Niekto - demokracia    
Ideje demokracie sú prepojené so silnou a rastúcou ekonomikou. Veľká výzva dneška je z ekologických dôvodou vytvoriť spoločnosť, ktorá by bola šetrnejšia k prostrediu, recyklovala všetky suroviny ktoré využíva a neťažila nové. ... Nechceme však od ekologicky plytvajúcej demokracie prejsť ku ekologicky korektnej diktatúre. Toto nebezpečenstvo však hrozí. Demokracie majú vždy veľký problém s tým, že boli navrhnuté tak aby sa odsúvali dôležité rozhodnutia, aby si nemohol napr. nejaký princ jedno ráno povedať, skúsime napadnúť susedskú krajinu.
O


Zdroj: Philipp Blom In Sternstunde philosophie: : Die Natur schlägt zurück 14:00
Vaše tipy na citáty alebo vaše odpovede zasielajte na efilozof@centrum.sk