Citáty filozofov
Odpoveď a závery vyplývajúce z danej odpovede:

Niekto    
Voliť by moho 20-tisíc náhodne vybratých ľudí, ktorí by boli na voľbu vyškolení.
O


Zdroj: Sternstunde Philosophie - weg mit Demokratie
Vaše tipy na citáty alebo vaše odpovede zasielajte na efilozof@centrum.sk