Citáty filozofov
Odpoveď a závery vyplývajúce z danej odpovede:

Robert Nozick    
Nemali by sa redistribuovať statky za pomoci štátu kôli spravodlivejšej spoločnosti.
O

Odpoveď a jej predpoklady ( argumenty pre a proti nej ):

Robert Nozick    
Nemali by sa redistribuovať statky za pomoci štátu kôli spravodlivejšej spoločnosti.
O
O
--------

Zdroj: parafráza In Podcast Talking Politics: HISTORY OF IDEAS : Nozick on Utopia
Vaše tipy na citáty alebo vaše odpovede zasielajte na efilozof@centrum.sk