Citáty filozofov
Odpoveď a závery vyplývajúce z danej odpovede:

Robert Nozick : ...štát nesmie používať svoje donucovacie prostriedky na to, aby prinútil niektorých občanov, aby pomáhali iným (môžu tak robiť len dobrovoľne), alebo aby ľuďom zakázal činnosť pre ich vlastné dobro alebo ochranu.
--------
----


Zdroj: Nozikck : anarchy-state-utopia s. ix (7)
Vaše tipy na citáty alebo vaše odpovede zasielajte na efilozof@centrum.sk