Citáty filozofov

Zdroj: Philipp Blom In Sternstunde philosophie: : Die Natur schlägt zurück 28:00
Vaše tipy na citáty alebo vaše odpovede zasielajte na efilozof@centrum.sk