Citáty filozofov
Odpoveď a závery vyplývajúce z danej odpovede:

Niekto    
Demos, t.j. ľud v demokratickom štáte by mali byť všetci ľudia na zemi.
O

Odpoveď a jej predpoklady ( argumenty pre a proti nej ):

Niekto    
Demos, t.j. ľud v demokratickom štáte by mali byť všetci ľudia na zemi.
O
O
----

Zdroj: (12) G.W.F. Hegel: Wissenschaft der Logik (erklärt von Marco de Angelis) (12. Folge)
Vaše tipy na citáty alebo vaše odpovede zasielajte na efilozof@centrum.sk