Citáty filozofov
Odpoveď a závery vyplývajúce z danej odpovede:

Niekto    
Demokratický kapitalizmus, alebo presnejšie liberálna demokracia, odmeňuje talent a usilovnosť, čím vytvára elitu tých najlepších. Hovorí sa jej meritokracia.
O


Zdroj: Martin M. Šimečka: Telesná výchova, s.96
Vaše tipy na citáty alebo vaše odpovede zasielajte na efilozof@centrum.sk