Citáty filozofov
Odpoveď a závery vyplývajúce z danej odpovede:

Niekto    
Vládnuť by mali vedci. Počas pandémie sa veľmi zvýšila dôvera ľudí k názorom a odporúčaniam vedcov. Nariadenia a zákony by sa mali formovať podľa názorov vedcov.
O


Zdroj: Správy STV 25.4.2021
Vaše tipy na citáty alebo vaše odpovede zasielajte na efilozof@centrum.sk