Citáty filozofov
Odpoveď a závery vyplývajúce z danej odpovede:

Niekto    
V Uhorsku mohol byť považovaný za panovníka len ten, kto spĺňal 3 podmienky : musel byť korunovaný svätoštefánskou korunou, v stoličnom Belehrade a byť pomazaný ostrihomským biskupom. V českom kráľovstve v přemyslovskom období mohol byť českým kniežaťom ten, kto spĺňal 2 podmienky : koho zvolili predáci, t.j. najvýznamnejší predstavitelia českých rodov a druhá podmienka, že musel byť intronizovaný, t.j. posadený na starý kniežací stolec, ktorý sa nachádzal uprostred pražského hradu.
O


Zdroj: https://historickarevue.sme.sk/c/22660465/ludia-verili-v-ich-zazracne-schopnosti-stredoveki-krali-neboli-iba-politikmi.html
Vaše tipy na citáty alebo vaše odpovede zasielajte na efilozof@centrum.sk