Citáty filozofov
Odpoveď a závery vyplývajúce z danej odpovede:

Niekto    
Voliť by mali len tí, čo politike rozumejú, nie každý. Je morálne nezodpovedné ísť voľbám a nemať tušenie koho voliť.
O


Zdroj: Sternstunde Philosophie - weg mit Demokratie
Vaše tipy na citáty alebo vaše odpovede zasielajte na efilozof@centrum.sk