Citáty filozofov
Odpoveď a závery vyplývajúce z danej odpovede:

Niekto : Ak nakoniec dosiahnete plat 50 000 dolárov ročne alebo 100 000 dolárov ročne, môžeme diskutovať o tom, akú sumu by ste mali minúť na pomoc iným ľuďom. Ak však zarobíte 250 000 dolárov alebo 1 milión dolárov, je zrejmé, že prevažná časť vášho príjmu by sa mala rozdať.
--------
----

Odpoveď a jej predpoklady ( argumenty pre a proti nej ):

Niekto    
Ak nakoniec dosiahnete plat 50 000 dolárov ročne alebo 100 000 dolárov ročne, môžeme diskutovať o tom, akú sumu by ste mali minúť na pomoc iným ľuďom. Ak však zarobíte 250 000 dolárov alebo 1 milión dolárov, je zrejmé, že prevažná časť vášho príjmu by sa mala rozdať.
O
O
----

Zdroj: https://www.currentaffairs.org/2017/06/its-basically-just-immoral-to-be-rich
Vaše tipy na citáty alebo vaše odpovede zasielajte na efilozof@centrum.sk