Citáty filozofov
Odpoveď a závery vyplývajúce z danej odpovede:

Niekto - politická teológia    
Panovník by mal mať štyri kardinálne cnosti : odvahu, múdrosť, umiernenosť a spravodlivosť
Ďalej mal mať (stredoveký) panovník aj tri Pavlove cnosti : vieru, nádej a lásku.
O

Odpoveď a jej predpoklady ( argumenty pre a proti nej ):

Niekto - politická teológia    
Panovník by mal mať štyri kardinálne cnosti : odvahu, múdrosť, umiernenosť a spravodlivosť
Ďalej mal mať (stredoveký) panovník aj tri Pavlove cnosti : vieru, nádej a lásku.
O
O
----

Zdroj: https://historickarevue.sme.sk/c/22660465/ludia-verili-v-ich-zazracne-schopnosti-stredoveki-krali-neboli-iba-politikmi.html
Vaše tipy na citáty alebo vaše odpovede zasielajte na efilozof@centrum.sk