Citáty filozofov
Odpoveď a závery vyplývajúce z danej odpovede:

apoštol Pavol    
Teraz vidíme len akoby v zrkadle, v záhade, ale potom z tváre do tváre. Teraz poznávam sčasti, ale potom budem poznávať tak, ako som bol spoznaný. 13 Teraz teda zostáva viera, nádej a láska, tieto tri, ale najväčšia z nich je láska.
O


Zdroj: / 1. Korintskym 13 kap.
Vaše komentáre zasielajte na efilozof@centrum.sk