Citáty filozofov
Odpoveď a závery vyplývajúce z danej odpovede:

Niekto    
Vláda zákona: Poňatie zákona ako ohniska civilizovanosti pochádza z rímskeho dedičstva. starovekí myslitelia vypracovali myšlienku prirodzeného práva, v súlade s ktorým mali panovníci vykonávať svoju moc.... Tradícia vlády zákona položila základy konštitucionalizmu a ochrany ľudských práv, včítane majetkových, ktoré smerovali proti svojvôli panovníckej moci.
O

Odpoveď a jej predpoklady ( argumenty pre a proti nej ):

Niekto    
Vláda zákona: Poňatie zákona ako ohniska civilizovanosti pochádza z rímskeho dedičstva. starovekí myslitelia vypracovali myšlienku prirodzeného práva, v súlade s ktorým mali panovníci vykonávať svoju moc.... Tradícia vlády zákona položila základy konštitucionalizmu a ochrany ľudských práv, včítane majetkových, ktoré smerovali proti svojvôli panovníckej moci.
O
O

Zdroj: Samuel P. Huntington : Stert civilizací , s.69
Vaše tipy na citáty alebo vaše odpovede zasielajte na efilozof@centrum.sk