Citáty filozofov
Odpoveď a závery vyplývajúce z danej odpovede:

Georg Wilhelm Friedrich Hegel    
Právo silnejšieho je absolútnym neprávom. Preto človek môže byť slobodný len v štáte, kde je právo silnejšieho obmedzené.
O


Zdroj: In Jurgen Kaube: Hegels Welt, s. 323
Vaše tipy na citáty alebo vaše odpovede zasielajte na efilozof@centrum.sk