Citáty filozofov
Odpoveď a závery vyplývajúce z danej odpovede:

Karol Marx    
Len čo v priebehu vývinu zmiznú triedne rozdiely a všetka výroba sa sústredí v rukách združených jednotlivcov, stratí verejná moc politický ráz. Politická moc vo vlastnom zmysle je organizovaným násilím jednej triedy na potlačovanie druhej.
O

Odpoveď a jej predpoklady ( argumenty pre a proti nej ):

Karol Marx    
Len čo v priebehu vývinu zmiznú triedne rozdiely a všetka výroba sa sústredí v rukách združených jednotlivcov, stratí verejná moc politický ráz. Politická moc vo vlastnom zmysle je organizovaným násilím jednej triedy na potlačovanie druhej.
O
O
----

Zdroj: Manifest komunistickej strany
Vaše tipy na citáty alebo vaše odpovede zasielajte na efilozof@centrum.sk