Citáty filozofov
Odpoveď a závery vyplývajúce z danej odpovede:

Theodor Munz    
Pravda je teda tiež ľudská, poznávacia kategória, pravdu hľadá a tvorí len človek, ktorý vie, že sa často mýli, a práve preto chce mať pravdu; prirodzene, s prihliadaním na skutočnosť.
O


Zdroj: T. Münz - Cesta za skutočnosťou bez metafyziky, s.89
Vaše tipy na citáty alebo vaše odpovede zasielajte na efilozof@centrum.sk