Citáty filozofov
Odpoveď a závery vyplývajúce z danej odpovede:

Izák Caban    
Treba prekonať metodologickú rozkúskovanosť tých ktorí "o všetkom diskutujú logicky, fyzikálne, eticky a teologicky" ale nehľadajú pravdu, ktorá má vychádzať " zo súvislej a veľkej knihy či prameňa prírody, čiže sveta, zo skúmania zdravého rozumu čiže myslenia a napokon z nevyčerpateľnej knihy samého Boha"
O


Zdroj: In "Eliáš Ladiver a Michal Greguš - Osobnosti a ich dielo v obraze doby", Prešov 1995, s.17
Vaše tipy na citáty alebo vaše odpovede zasielajte na efilozof@centrum.sk