Citáty filozofov
Odpoveď a závery vyplývajúce z danej odpovede:

Tomas Akvinsky    
Pravdu rozumu spôsobuje bytie veci a nie jej pravda.
O


Zdroj: 1 AKVINSKÝ, T.: Summa theologiae - Pars Prima - 16. De veritate -1. Utrum veritas sit in re, vel in intellectu tantum. http://summa.op.cz/sth.php?&A=1
Vaše tipy na citáty alebo vaše odpovede zasielajte na efilozof@centrum.sk