Citáty filozofov
Odpoveď a závery vyplývajúce z danej odpovede:

Franz Brentano    
Súdy sú vždy existenciálne. Keď niekto súdi, že S je P, súdi že existuje nejaké S ktoré je P.
O

Odpoveď a jej predpoklady ( argumenty pre a proti nej ):

Franz Brentano    
Súdy sú vždy existenciálne. Keď niekto súdi, že S je P, súdi že existuje nejaké S ktoré je P.
O
O
----

Zdroj: https://en.wikipedia.org/wiki/Franz_Brentano
Vaše tipy na citáty alebo vaše odpovede zasielajte na efilozof@centrum.sk