Citáty filozofov
Odpoveď a závery vyplývajúce z danej odpovede:

Theodor Munz    
Neúplné zhistorizovanie pravdy vo filozofii je vidieť aj v tom, že vývojom prekonané pravdy sa ešte ani dnes často nepokladajú za niekdajšie pravdy, ale hneď od začiatku za omyly.
O


Zdroj: T. Münz : Cesta za skutočnosťou bez metafyziky s.88
Vaše tipy na citáty alebo vaše odpovede zasielajte na efilozof@centrum.sk