Citáty filozofov
Odpoveď a závery vyplývajúce z danej odpovede:

Niekto    
Človek nie ja autorom mythu a už vôbec nie je autorom pravdy. Pravda .. je cestou Kozmu smerom k ľudstvu a predstavuje taktiež možnosť, ako sa touto cestou vrátiť domov.
O


Zdroj: Provazník Jan: Hérakleitos ve světle mythické moudrosti s.20
Vaše tipy na citáty alebo vaše odpovede zasielajte na efilozof@centrum.sk