Citáty filozofov
Odpoveď a závery vyplývajúce z danej odpovede:

Gottfried Wilhelm Leibniz    
Princíp identity možno aj obrátiť a povedať: Každá pravdivá veta je analytická.
O

Odpoveď a jej predpoklady ( argumenty pre a proti nej ):

Gottfried Wilhelm Leibniz    
Princíp identity možno aj obrátiť a povedať: Každá pravdivá veta je analytická.
O
O

Zdroj: http://deleuzelectures.blogspot.sk/2007/02/on-leibniz.html
Vaše tipy na citáty alebo vaše odpovede zasielajte na efilozof@centrum.sk