Citáty filozofov
Odpoveď a závery vyplývajúce z danej odpovede:

Gottfried Wilhelm Leibniz : Zjednodušené vyjadrenie princípu identity znie: vec je to, čo je vecou , t.j vec a jej esencia sú jedno. Učené vyjadrenie toho princípu znie: každá analytická veta je pravdivá.
--------
----

Odpoveď a jej predpoklady ( argumenty pre a proti nej ):

Gottfried Wilhelm Leibniz    
Zjednodušené vyjadrenie princípu identity znie: vec je to, čo je vecou , t.j vec a jej esencia sú jedno. Učené vyjadrenie toho princípu znie: každá analytická veta je pravdivá.
O
O
----

Zdroj: http://deleuzelectures.blogspot.sk/2007/02/on-leibniz.html
Vaše tipy na citáty alebo vaše odpovede zasielajte na efilozof@centrum.sk