Citáty filozofov
Odpoveď a závery vyplývajúce z danej odpovede:

Theodor Munz    
Pravda je objektívna, ale len v zmysle intersubjektívnosti.
O


Zdroj: T.Munz:Pravda ako historická kategória. In: časopis Filozofia, roč. 23. č.2, s.210 – 214.
Vaše tipy na citáty alebo vaše odpovede zasielajte na efilozof@centrum.sk