Citáty filozofov
Odpoveď a závery vyplývajúce z danej odpovede:

Niekto    
Fyzikálne zákony sú pravdivé preto, lebo platia v každom mieste a v každom čase, teda preto, že sú nemenné.
O

Odpoveď a jej predpoklady ( argumenty pre a proti nej ):

Niekto    
Fyzikálne zákony sú pravdivé preto, lebo platia v každom mieste a v každom čase, teda preto, že sú nemenné.
O
O
----

Zdroj:
Vaše tipy na citáty alebo vaše odpovede zasielajte na efilozof@centrum.sk