Citáty filozofov
Odpoveď a závery vyplývajúce z danej odpovede:

Friedrich Nietzsche    
Načo dal Boh človeku zjavenú pravdu? Urobil by niečo nadbytočné? Človek nevie sám od seba, čo je dobré a čo je zlé, preto mu zjavil Boh svoju vôľu.
O


Zdroj: F. Nietzsche : Antichrist, kap.55
Vaše tipy na citáty alebo vaše odpovede zasielajte na efilozof@centrum.sk